This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 35

Số luợt truy cập: 390659

ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN

Thông tin tài khoản

Ghi chú: phần này chỉ dành cho nội bộ, trên cơ sở đăng ký sử dụng email của công ty với đuôi ...@sepon.com.vn, email này được cung cấp cho người lao động trong công ty để giao dịch sau này, đồng thời để người lao động có thể gửi đến ban quản trị web các nội dung đóng góp vào mục ý kiến người lao động. Yêu cầu người lao động và nhân viên khai báo thông tin bắt buộc như tên họ, đơn vị, tên tài khoản muốn tạo. Quản trị sau khi nhận được thông tin yêu cầu sẽ xác nhận với các bộ phận liên quan để tạo tài khoản cho người lao động, cung cấp mật khẩu mặc định và người lao động có thể đổi mật khẩu sau đó.

Họ tên:(*)
Đơn vị:(*)
Yêu cầu khác: