This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 39

Số luợt truy cập: 354812

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


        Sáng nay, ngày 24/4/2017 tại Khu nghỉ dưỡng Cửa Việt - SePon boutique resort, Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhiệm kỳ 2015-2020.Tham dự Đại hội có các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cùng 189 cổ đông chính thức và cổ đông ủy quyền, trong tổng số 396 cổ đông đã có mặt .

 

       Tại Đại hội, đồng chí Phan Chí Ngang đã báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Qua đó đồng chí đã báo cáo  tình hình thực hiên các Nghị quyết của HĐQT ban hành , các hoạt động quản lý , điều hành của HĐQT về SXKD, XDCB, tài chính, hoạt động giám sát... thể hiện được sự sâu sát trong cơ chế quản lý, điều hành, chính sách kinh doanh hợp lý, hoạt động phù hợp với tình hình của Công ty; đồng thời  đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

 

       Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí đã đánh giá khái quát tình hình chung của Công ty, nhận xét kết quả đạt được trong từng lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lao động tiền lương...Năm vừa qua, Công ty đã hoàn  đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau: doanh thu đạt 704,9 tỷ (đạt 94% so với KH), kim ngạch XNK 21,5 triệu USD (đạt 80% so với KH), nộp NSNN 34,5 tỷ đồng (đạt 108% so với kế hoạch), thu nhập BQLĐ 7,7 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 14,56 tỷ đồng,  cổ tức 14,73%, đồng thời đồng chí đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch, định hướng, đề ra giải pháp SXKD, phấn đấu trong năm 2017: doanh thu đạt 750 tỷ đồng, nộp NSĐP 35 tỷ, lợi nhuận 16 tỷ, thu nhập BQ lao động 8 triệu đồng/tháng, cổ tức trên 16%, giữ vững uy tín thương hiệu SePon trên thị trường trong và ngoài nước.

 

         Ban kiểm soát do đồng chí Mai Chiếm Hùng làm trưởng ban đã báo cáo công tác kiểm soát năm 2016 về thẩm định kết quả SXKD năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính, tiền lương, công tác  đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, quản lý nhân sự..., nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát cũng đã có những kiến nghị đề xuất trong hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017. Trên cơ sở đó để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty.

 

          Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua biểu quyết các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2016, KH chia cổ tức năm 2017; Quỹ tiền lương, thù lao năm 2017 của người quản lý; Chọn Công ty kiểm toán năm 2017, miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Phan Văn Sinh . Các biểu quyết có tỷ lệ nhất trí của cổ đông là 100%.

 

         Kết thúc Hội nghị Công ty cũng đã trao quà cho đồng chí Phan Văn Sinh –  không tiếp tục làm việc tại Công ty do nghĩ hưu theo chế độ.

 

         Cùng ngày, Hội nghị CNV người lao động năm 2017 cũng đã tổ chức thành công tại Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt. Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, gắn bó toàn thể CBCNV. Các chỉ tiêu  kế hoạch đề ra đạt được trong năm 2017 của Hội nghị cũng là chỉ tiêu tại Báo cáo tình hình hoạt động SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 do Tổng giám đốc Công ty thông qua.

 

         Trong năm 2017, với sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.

 

 Đồng Chí Phan Chí Ngang phát biểu tại Hội nghị CBCNV người lao đọng năm 2017

 

 Ban lãnh dạo CÔng ty trao quà chia tay cho đồng chí Phan Văn Sinh nghĩ hưu theo chế độ

 

 

 Đồng chí Lê Quang Nhật - Giám đốc Chi nhánh XNK Toàn Cầu  kiêm Giám dốc CN TPHCM trao quà chia tay cho đồng chí Phan Văn Sinh 

 

 

 Quang cảnh tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Nguyên báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội ĐCĐ thường niên 2017

 

 Đồng chí Hồ Xuân Hiếu báo cáo tình hình SXKD năm 2017 trình đại hội đồng cổ đông năm 2017

 

 
 

 

 
 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác