This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 9

Số luợt truy cập: 381487

Văn hóa  >>   Tin tức

CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA KHEN THƯỞNG


Trong những năm qua, bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, công tác phục vụ đồng bào nông thôn miền núi, công tác từ thiện, đền ơn đáp nghĩa..., công tác thi đua - khen thưởng của Công ty Thương mại Quảng Trị góp phần đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển sản xuất kinh doanh.

 

Muốn đẩy nhanh và mạnh hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các phong trào khác thì hơn ai hết lãnh đạo Công ty cần phải chú trong đến phong trào Thi đua - khen thưởng bởi nó sẽ là cầu nối, là động lực giúp không những cho Công ty ổn định và phát triển mà còn cho CBCNV phấn đấu vươn lên để đạt nhiều những thành quả, tiến xa hơn nữa .

 

Xác định vai trò to lớn của công tác Thi đua - khen thưởng, ngày 22/11/2007 Tổng Giám đốc Công ty đã ban hành “Quy chế Thi đua - khen thưởng” của Công ty Thương mại Quảng Trị. Quy chế đã nêu rõ tiêu chuẩn, điều kiện để đạt các danh hiệu thi đua cho cả tập thể lẫn cá nhân.

 

Hưởng ứng phong trào này, trong những năm vừa qua Công ty và các cá nhân luôn đạt được những thành tích nỗi bật trong công tác. Từ 3 năm trở lại đây, Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng tự hào và được các cấp ghi nhận như Huân chương lao động hạng 1 cho Công ty và hạng 3 cho Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hóa; 5 bằng lao động sáng tạo, 6 bằng khen chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; nhiều bằng khen của các cấp, bộ ngành…

 
 Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I của Công ty

 

Năm 2012, Công ty cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị để phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản của Công ty, năm sau cao hơn năm trước. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn ngành và toàn Công ty. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đó mỗi một cán bộ cần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ như sau: Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; gắn phong trào thi đua với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đặc biệt chú trọng xây dựng, tuyên truyền, nêu gương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong sản xuất để tăng cường sức lan tỏa trong đời sống CBCNV-LĐ. Chủ động, kịp thời phát hiện, khen thưởng những cá nhân có thành tích, đặc biệt là những người lao động trực tiếp đã sáng tạo trong sản xuất đem lại lợi ích cho Công ty; những cá nhân có nghị lực vượt khó trong lao động, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là những đơn vị ở vùng sâu vùng xa; Thực hiện có hiệu quả việc đăng ký giao ước thi đua nhằm khơi dậy sức mạnh của tập thể.

 
 Tổng Giám đốc nhận Huân chương lao động hạng I

 

 

Khắc sâu lời dạy của bác Hồ: “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” Đảng và Nhà nước ta đã và đang đưa công tác Thi đua - khen thưởng lên một vị thế mới. Đối với Công ty Thương mại Quảng Trị, suốt quá trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, phong trào thi đua luôn được chú trọng, góp phần quan trọng vào những thành tích chung của Công ty.

 
 Cán bộ công nhân viên ký giao ước thi đua năm 2012

 

Sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn thể CBCNV-LĐ, phong trào thi đua, công tác Thi đua - khen thưởng của Công ty trong năm 2012 và những năm tiếp theo sẽ có bước phát triển mới, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 

Với khẩu hiệu: “ Nơi tỏa sáng tài năng của bạn” - Công ty Thương Mại quảng Trị thực sự đã tạo được sân chơi bình đẳng để mọi người được đóng góp hết sức lực, trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng công ty để trở thành Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, trong đó phong trào thi đua khen thưởng sẽ được quan tâm và đầu tư đúng mức.

 

 

Bài: H.C

 

Ảnh: TH


Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác