This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 54

Số luợt truy cập: 350032

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẢNG BỘ CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI


 

Tại buổi học tập, Đồng chí Phan Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Công ty đã phát biểu chỉ đạo, phổ biến tóm tắt nội dung Nghị quyết TW 4 đến từng cán bộ CNV, đảng viên, đoàn viên, hội  viên và các tổ chức đoàn thể trong Công ty. Đồng chí đã quán triệt Nghị quyết giúp cho toàn thể Hội nghị nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết và triển khai công tác tuyên truyền về Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả.

 

 

Đồng chí Phan Văn Sinh - Bí thư Đảng ủy Công ty phổ biến Nghị quyết TW4

  

Đồng chí cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là một văn kiện có tầm quan trọng đặc biệt. Thông qua việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp toàn thể cán bộ trong Công ty xây dựng đoàn thể, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy vai trò, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác tư tưởng cho Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Trên cơ sở những nội dung được quán triệt tại Hội nghị, đồng chí cũng đã liên hệ tình hình thực tiển gắn với những nhiệm vụ cụ thể tại Công ty trong Nghị quyết, nhằm xây dựng chương trình hành động phù hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Công ty. Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần nêu cao vai trò của Nghị quyết, nhận thức đầy đủ trách nhiệm, thể hiện rõ quyết tâm chính trị, phát huy tinh thần gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết.

 

 

 

 

 

 

Tin tưởng rằng, trong buổi học tập quán triệt Nghị quyết Trung uơng 4 và sự đổi mới trong việc ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết qua chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, toàn Công ty sẽ quán triệt và triển khai thực hiện tốt, hướng việc thực hiện Nghị quyết thông qua việc thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và hiệu quả.

 

Bài: H.C

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác