This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 212

Số luợt truy cập: 322215

Văn hóa  >>   Tin tức

HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN


HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

 

1. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sàn giao dịch của VCBS

* Bước 1: Lấy Phiếu lệnh tại Sàn giao dịch.

+ Phiếu lệnh mua

+ Phiếu lệnh bán

+ Phiếu lệnh hủy

+ Phiếu lệnh sửa

* Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và ký vào Phiếu lệnh

* Bước 3: Chuyển Phiếu lệnh cho cán bộ môi giới

 

2. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán qua điện thoại

 Bước 1: Gọi điện thoại đến số máy:

+ Tại Hà Nội: (84-4) 39367518/19/20; 3936 6990 - Số lẻ 211/212

+ Tại TP. Hồ Chí Minh: (84-8) 38 200 774/75/76

(84-8) 38 200 799 - Số lẻ: 101/104

+ Tại Đà Nẵng: (84-511) 3888 991 - Số lẻ: 12/13

+ Tại Cần Thơ: (84-710) 3750 888

+ Tại Vũng Tàu: (84-64) 3513 975/76/77

+ Tại An Giang: (84-76) 3949 841

+ Tại Đồng Nai: (84-61) 3918 812

* Bước 2: Cung cấp những thông tin theo thứ tự sau cho cán bộ môi giới:

1. Số tài khoản

2. Tên chủ tài khoản

3. Mật khẩu giao dịch qua điện thoại (mật khẩu này được khách hàng đăng ký khi mở tài khoản/đăng ký sử dụng

dịch vụ đặt lệnh qua điện thoại)

4. Loại lệnh (mua, bán, hủy, sửa)

5. Mã chứng khoán

6. Số lượng chứng khoán giao dịch

7. Mức giá

* Bước 3: Cán bộ Môi giới đặt lệnh và Thông báo kết quả giao dịch qua SMS hoặc Email

 

3. Hướng dẫn giao dịch chứng khoán qua Internet

- Qua VCBS Cyber Investor

* Bước 1: Ký kết Hợp đồng đăng ký Giao dịch trực tuyến với VCBS

* Bước 2: Truy cập vào địa chỉ https://trading.vcbs.com.vn

* Bước 3: Nhập Mã truy cập, Mật khẩu và Nhập chuỗi ký tự theo yêu cầu

* Bước 4: Chọn mục "Đặt lệnh Mua" / "Đặt lệnh Bán" / các dịch vụ khác

* Bước 5: Chọn Chứng khoán, Số lượng, Loại giá và Giá, các dịch vụ khác

* Bước 6: Chọn vào Đặt lệnh, nhập Mật khẩu đặt lệnh

- Đặt lệnh trực tuyến trên bảng giá VCBS

* Lưu ý : Khách hàng cần phải đăng nhập hệ thống Cyber Investor trước khi sử dụng

* Bước 1: Bấm chuột phải vào mã chứng khoán cần đặt lệnh trên bảng giá VCBS, màn hình sẽ tự động hiển thị giao diện

đặt lệnh với các thông số như: Mã chứng khoán, Loại lệnh, Số lượng & Giá.

* Bước 2: Chọn loại lệnh (Lệnh thông thường hoặc Lệnh ký quỹ)

* Bước 3: Nhập Số lượng cần mua hoặc bán

* Bước 4: Nhập Giá:

              - Mức giá nằm trong biên độ trần sàn

              - hoặc ATO (trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa của sàn HSX)

              - hoặc ATC (trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa của sàn HSX)

              - hoặc MP

* Bước 5: Bấm vào lựa chọn Mua hoặc Bán => Giao diện đặt lệnh của Cyber investor sẽ tự động hiển thị thông tin

lệnh đặt của Khách hàng.

* Bước 6: Nhập mật khẩu đặt lệnh và bấm vào Xác nhận.

Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng đặt lệnh trực tuyến trên bảng giá VCBS

 

https://vcbs.com.vn/uploads/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch/HD%20%C4%91%E1%BA%B7t%20l%E1%BB%87nh%20qua%20b%E1%BA%A3ng%20gi%C3%A1.pdf

 

- Hủy lệnh chùm

* Bước 1: Trên giao diện Cyber Investor, bấm vào mục Sao kê lệnh

* Bước 2: Giao diện hiển thị chi tiết trạng thái mã chứng khoán giao dịch

* Bước 3: Lựa chọn từng lệnh cần hủy hoặc đánh dấu vào ô Hủy lệnh để huỷ tất cả giao dịch chưa khớp hoặc mới khớp một phần

* Bước 4: Bấm HỦY LỆNH

- Đặt lệnh tương tự

* Bước 1: Trên giao diện Cyber Investor, bấm vào mục Sao kê lệnh

* Bước 2: Tại cột Đặt lệnh tương tự bấm vào Đặt lệnh để đặt tiếp lệnh Mua/Bán có thông số giống với lệnh đã đặt

* Bước 3: Giao diện đặt lệnh sẽ tự động hiển thị với các thông tin về Loại tài khoản, Mã chứng khoán, Số lượng cổ phiếu, Loại giá và

Giá tương tự như lệnh đã đặt

* Bước 4: Nhập mật khẩu đặt lệnh và chấp nhận để hoàn thành đặt lệnh

Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng Huỷ lệnh chùm và Đặt lệnh tương tự

https://vcbs.com.vn/uploads/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch/HD%20nh%C3%A2n%20l%E1%BB%87nh-h%E1%BB%A7y%20l%E1%BB%87nh%20ch%C3%B9m-%C4%91%E1%BA%B7t%20l%E1%BB%87nh%20t%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%B1.pdf

 

- Chia lệnh tự động

* Bước 1: Quý Khách hàng đăng nhập vào hệ thống giao dịch VCBS Cyber Investor

* Bước 2: Lựa chọn tài khoản giao dịch để thực hiện Mua/Bán

* Bước 3: Chọn mã chứng khoán và nhập số lượng cần giao dịch

* Bước 4: Đối với lệnh Mua/Bán có khối lượng vượt quá khối lượng cho phép trong 1 lệnh đặt của các Sở giao dịch chứng khoán, hệ thống giao dịch trực tuyến của VCBS sẽ tự động chia thành nhiều lệnh theo đúng khối lượng quy định

* Bước 5: Nhập mật khẩu đặt lệnh và bấm Xác nhận

Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn sử dụng Chia lệnh tự động

 

https://vcbs.com.vn/uploads/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch/HD%20chia%20l%E1%BB%87nh%20t%E1%BB%B1%20%C4%91%E1%BB%99ng.pdf

 

- Giải phóng lệnh tự động

* Bước 1: Trên giao diện Cyber Investor, bấm vào mục Giải phóng lệnh

* Bước 2: Chọn lệnh giao dịch cần giải phóng

* Bước 3: Ấn nút xác nhận "Giải phóng lệnh" 

 

Quý khách có thể xem chi tiết Hướng dẫn Giải phóng lệnh tự động

 

https://vcbs.com.vn/uploads/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20ti%E1%BB%87n%20%C3%ADch/HD%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%B3ng%20l%E1%BB%87nh.pdf

 

Thông tin tham khảo: https://vcbs.com.vn/vn

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác