This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 45

Số luợt truy cập: 365761

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 Chiều ngày 20/4/2018 tại Khu nghỉ dưỡng Cửa Việt - SePon boutique resort, Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nhiệm kỳ 2015-2020.Tham dự Đại hội có các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cùng 201 cổ đông chính thức và cổ đông ủy quyền, trong tổng số 398 cổ đông chốt dnah sách đến ngày 20/03/2018 đã có mặt .

 

        Tại Đại hội, đồng chí Phan Chí Ngang đã báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Qua đó đồng chí đã báo cáo tình hình thực hiên các Nghị quyết của HĐQT ban hành, các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT về SXKD, tài chính, hoạt động giám sát... thể hiện được sự sâu sát trong cơ chế quản lý, điều hành, chính sách kinh doanh hợp lý, hoạt động phù hợp với tình hình của Công ty; đồng thời  đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

 

        Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí đã đánh giá khái quát tình hình chung của Công ty, nhận xét kết quả đạt được trong từng lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý tài chính...Năm vừa qua, Công ty đã hoàn  đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau: doanh thu đạt 767,9 tỷ (đạt 102% so với KH), nộp NSNN 40,2 tỷ đồng (đạt 118% so với kế hoạch), thu nhập BQLĐ 7,5 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 15,2 tỷ đồng, cổ tức 15,4%, đồng thời đồng chí đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch, định hướng, đề ra giải pháp SXKD, phấn đấu trong năm 2018: doanh thu đạt 780 tỷ đồng, nộp NSĐP 50 tỷ, lợi nhuận 15,5 tỷ, thu nhập BQ lao động 8 triệu đồng/tháng, cổ tức trên 15%, giữ vững uy tín thương hiệu SePon trên thị trường trong và ngoài nước.

 

          Ban kiểm soát do đồng chí Mai Chiếm Hùng làm trưởng ban đã báo cáo công tác kiểm soát năm 2017 về thẩm định kết quả SXKD năm 2018, thẩm định báo cáo tài chính, tiền lương, công tác  đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, quản lý nhân sự..., nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát cũng đã có những kiến nghị đề xuất trong hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018. Trên cơ sở đó để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty.

 

           Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua biểu quyết các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2017, KH chia cổ tức năm 2018; Quỹ tiền lương, thù lao năm 2018 của người quản lý; Chọn Công ty kiểm toán năm 2018, miễn nhiệm 02  thành viên Ban kiểm soát để phù hợp với  luật pháp; thoái vốn nhà nước, thay đổi điều lệ và quy chế quản trị. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định pháp luật. Các biểu quyết có tỷ lệ nhất trí của cổ đông là trên 97%. Riêng phần bầu cử, đồng chí Trần Thị Thanh Phương - cán bộ CN XNK Toàn Cầu và đồng chí Nguyễn Đức Hải - CB NM CB mũ cao su Cam Lộ đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 với tỷ lệ đồng ý trên 85%.

 

          Hội nghị Công ty cũng đã trao quà  chia tay cho 02 đồng chí thành viên Ban KS và ra mắt Ban kiểm soát mới.

               Kết thúc chương trình, Đại hội đã thông qua nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

 

          Cùng ngày, Hội nghị CNV người lao động năm 2018 cũng đã tổ chức thành công tại Trung tâm dịch vụ du lịch Cửa Việt. Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, gắn bó toàn thể CBCNV. Các chỉ tiêu  kế hoạch đề ra đạt được trong năm 2018 của Hội nghị cũng là chỉ tiêu tại Báo cáo tình hình hoạt động SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 do Tổng giám đốc Công ty thông qua.

 

          Trong năm 2018, với sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

 

Quang cảnh tại Đại hội

 

 
 Đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty trình bày báo cáo trước Hội nghị

 

 

Thừa lênh chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phan Chí Ngang - TT HĐQT và đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

 

 

 
 Ban lãnh đạo trao tặng bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

 

 

  Tổng giám đốc trao tặng Giấy khen cho các cá nhân đạt được Tổng giám dốc khen thưởng

 

 

Hội đồng quản trị trao quà chia tay cho Ban kiểm soát cũ

 

 
 Ra mắt Bán kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác