This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 8

Số luợt truy cập: 322820

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẢNG BỘ CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 7, KHOÁ XI


Trong 2 ngày 11 và 12/9/2013, Đảng bộ Công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho Đảng viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các chi nhánh của Công ty Khu vực Hướng Hoá và Đông Hà.

 

Đồng chí Phan Văn Sinh  - Bí thư Đảng uỷ quán triệt Nghị quyết TW 7, Khoá 11 tại Khu vực Đông Hà

 

Các đại biểu dự hội nghị đã được nghe các đồng chí Phan Văn Sinh – Bí thư và đồng chí Thái Xuân Kháng – Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty là các báo cáo viên trao đổi, làm rõ các nội dung cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) của Đảng về: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở; kết quả sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trưng ương đến địa phương.

 

Tại Khu vực Hướng Hoá

 

 Đồng thời, góp ý và thông qua Chương trình hành động của Đảng ủy Công ty thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 với các nhiệm vụ tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” …

 

 

Hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, toàn dân nên các báo cáo viên cũng yêu cầu các cơ sở đảng, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, đồng thời, lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả cao.

 

H.C

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác