This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 36

Số luợt truy cập: 359244

Văn hóa  >>   Tin tức

CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRI TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8 ( KHOÁ XI)


Trong 2 ngày 28 và 29/3/2014, Đảng bộ Công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai học tập nghị quyết trung ương 8 (khóa XI) cho Đảng viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt tại các chi nhánh của Công ty Khu vực Hướng Hoá và Khu vực Đông Hà.

 Tại Hội nghị, các đồng chí Đảng viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt đã được nghe các đồng chí Phan Văn Sinh – Bí thư Đảng uỷ Công ty, đồng chí Thái Xuân Kháng – Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty  trao đổi, làm rõ các nội dung cơ bản, chủ trương, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết gồm 03 chuyên đề:

1. Kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội các năm 2014 và 2015.

2. Về đổi mới căn bant, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Hội nhập quốc tế.

3. Một số vấn đề về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua.

Đồng chí Phan Văn Sinh quán triệt các Nghị quyết của Đảng nói chung và Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong toàn Công ty. Đồng chí yêu cầu các cơ sở đảng, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp; liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, đồng thời, lãnh đạo các đơn vị căn cứ vào tình hình của đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả trong toàn thể CBCNV.

Văn Hoà(NMS)

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác