This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 45

Số luợt truy cập: 350039

Văn hóa  >>   Tin tức

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ

Thời gian tổ chức: Từ 13h00’ ngày 25 tháng 12 năm 2014

Thời gian

                                           Nội dung

Người thực hiện

13h00 –13h45’

1. Khai mạc

- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông

- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt

Ban LĐ (Cty)

Ban kiểm tra

13h45’ –14h00’

   Chào cờ

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự.

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.

TB Pháp chế

Ban kiểm tra

14h00’ –14h10’

2. Giới thiệu

- Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Thông qua số lượng thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

- Thông qua chương trình Đại hội

- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

TB Pháp chế

14h10’ - 14h30’

3. Báo cáo

- Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thương mại Quảng Trị

- Công bố quyết định cử người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Tổng GĐ

 

CT HĐTV

 

14h30’–14h50’

4. Thông qua Điều lệ Công ty

- Trình bày Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần

- Thảo luận Điều lệ.

- Biểu quyết thông qua Điều lệ.

Kiểm soát viên

14h50’-15h20’

5. Tổ chức bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT và BKS

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử HĐQT và BKS

- Hướng dẫn và Tổ chức bầu cử.

TB Pháp chế

Ban bầu cử

 

15h20’-15h50’

6. Trình bày các tờ trình

- Trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trình bày chủ trương đăng ký công ty đại chúng, lưu ký tập trung tại trung tâm lưu ký  chứng khoán và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán sau khi công ty cổ phần hóa theo quy định tại Quyết định số 51/2014/ QĐ-TTg ngày 15.9.2014

- Phát biểu thảo luận.

- Biểu quyết thông qua.

Tổng GĐ

Kế TT

Kế TT

 

15h50’-16h00’

7. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Mời HĐQT và BKS ra mắt.

Ban bầu cử

TB Pháp chế

16h00’-16h15’

8. Giải lao – HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên để bầu CT HĐQT, TBKS, Bổ nhiệm TGĐ, P.TGĐ, KTT

TB Pháp chế

16h15’-16h35’

9. Phát biểu

- Đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo cổ phần hóa phát biểu

- Đại diện Lãnh đạo Công ty phát biếu

Cấp trên

CT HĐTV

16h35’-16h50’

10. Công bố Nghị quyết HĐQT về việc bầu chức vụ chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, kết quả bầu trưởng Ban kiểm soát

TB Pháp chế

16h50’-17h00’

11. Trao quà cho CBCNV nghĩ chế độ

CT Công đoàn

 

17h00’-17h15’

12.Bế mạc Đại hội

- Thông qua nghị quyết của Đại hội

- Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thư ký

CT HĐTV

17h15

Toàn thể Đại hội dự bữa cơm thân mật tại nhà hàng Nhĩ Hạ

CT HĐTV

 

                                                                              TM. BAN CHỈ ĐẠO CPH

 

 

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác