This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 23

Số luợt truy cập: 366584

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


 

       Chiều ngày 24/4/2019 tại Khu nghỉ dưỡng Cửa Việt - SePon boutique resort, Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nhiệm kỳ 2015-2020.Tham dự Đại hội có các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cùng 155 cổ đông chính thức và cổ đông ủy quyền, trong tổng số 398 cổ đông chốt danh sách đến ngày 20/03/2019 đã có mặt.

 

      Tại Đại hội, đồng chí Phan Chí Ngang đã báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Qua đó đồng chí đã báo cáo tình hình thực hiên các Nghị quyết của HĐQT ban hành, các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT về SXKD, tài chính, hoạt động giám sát... thể hiện được sự sâu sát trong cơ chế quản lý, điều hành, chính sách kinh doanh hợp lý, hoạt động phù hợp với tình hình của Công ty; đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

 

        Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí đã đánh giá khái quát tình hình chung của Công ty, nhận xét kết quả đạt được trong từng lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý tài chính...Năm vừa qua, Công ty đã hoàn đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau: doanh thu đạt 717 tỷ , nộp NSNN 52,7 tỷ đồng (đạt 105% so với kế hoạch), thu nhập BQLĐ 7,5 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 15,54 tỷ đồng, cổ tức 15,72%, đồng thời đồng chí đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch, định hướng, đề ra giải pháp SXKD, phấn đấu trong năm 2019: doanh thu đạt 800 tỷ đồng, nộp NSĐP 55 tỷ, lợi nhuận 16 tỷ, thu nhập BQ lao động 7,5 triệu đồng/tháng, cổ tức trên 15%, giữ vững uy tín thương hiệu SePon trên thị trường trong và ngoài nước.

 

          Ban kiểm soát do đồng chí Mai Chiếm Hùng làm trưởng ban đã báo cáo công tác kiểm soát năm 2018 về thẩm định kết quả SXKD năm 2019, thẩm định báo cáo tài chính, tiền lương, công tác  đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, quản lý nhân sự..., nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát cũng đã có những kiến nghị đề xuất trong hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Trên cơ sở đó để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty.

 

           Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua biểu quyết các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2018, KH chia cổ tức năm 2019; Quỹ tiền lương, thù lao năm 2019 của người quản lý; Chọn Công ty kiểm toán năm 2019, .. Các biểu quyết có tỷ lệ nhất trí của cổ đông là 100%.

 

           Kết thúc chương trình, Đại hội đã thông qua nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

 

          Sáng cùng ngày, Hội nghị CNV người lao động năm 2019 cũng đã tổ chức thành công tại Văn phòng Tổng công ty. Hội nghị diễn ra trong không khí đoàn kết, gắn bó toàn thể CBCNV. Các chỉ tiêu kế hoạch đề ra đạt được trong năm 2019 của Hội nghị cũng là chỉ tiêu tại Báo cáo tình hình hoạt động SXKD tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 do Tổng giám đốc Công ty thông qua.

 

            Hội nghị đã triển khai bầu lại Ban thanh tra nhân dân với nhân sự như nhiệm kỳ trước với 100% số phiếu nhất trí. Hội nghị đã tiếp thu ý kiến của Ban thanh tra nhân dân, tiến tới nghiên cứu những đề xuất, kiến nghị trên.

 

            Kết thúc Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác, trong đó có 05 cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng, 78 cá nhân là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 38 cá nhân được Tổng giám đốc Công ty tặng bằng khen, 4 tập thể xuất sắc hạng A, 3 tập thể xuất sắc hạng B, 1 tập thể lao động tiên tiến.

 

          Trong năm 2019, với sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị người lao động

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số hình ảnh tại Đại hội đồng cổ đông

 

 

 

 

 

 

 

Bbài và ảnh: AD

 

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác