This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 36

Số luợt truy cập: 365768

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2016 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


               Chiều qua, ngày  24/6 tại Khu nghỉ dưỡng Cửa Việt - SePon boutique resort,  Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2015-2020.Tham dự Đạihội có đồng chí Phan Văn Sinh – Chủ tịch HĐQT,  các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cùng 193 cổ đồng chính thức và cổ đông ủy quyền, trong tổng số 356 cổ đông đã có mặt .

 

Tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Sinh đã báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Qua đó đồng chí đã báo cáo  tình hình thực hiên các Nghị quyết của HĐQT ban hành , các hoạt động quản lý , điều hành của HĐQT về SXKD, XDCB, tài chính, hoạt động giám sát... thể hiện được sự sâu sát trong cơ chế quản lý, điều hành, chính sách kinh doanh hợp lý, hoạt động phù hợp với tình hình của Công ty; đồng thời  đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

 

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí đã đánh giá khái quát tình hình chung của Công ty, nhận xét kết quả đạt được trong từng lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, lao động tiền lương...Năm vừa qua, Công ty đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch một số chỉ tiêu, góp phần vào sự phát triển của tỉnh cụ thể: doanh thu đạt 705 tỷ (đạt 108% so với KH), kim ngạch XNK 25 triệu USD (đạt 100% so với KH), nộp  NSĐP 31 tỷ đồng ( đạt 123% so với kế hoạch), thu nhập BQLĐ 8 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 14 tỷ đồng,  cổ tức 16%, đồng thời đồng chí đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch, định hướng, đề ra giải pháp SXKD, phấn đấu trong năm 2016: doanh thu đạt 750 tỷ đồng, nộp NSĐP 32 tỷ, lợi nhuận 14 tỷ, thu nhập BQ lao động 8 triệu đồng/tháng, cổ tức trên 12%, giữ vững uy tín thương hiệu SePon trên thị trường trong và ngoài nước.

 

            Ban kiểm soát do đồng chí Mai Chiếm Hùng làm trưởng ban đã báo cáo công tác kiểm soát năm 2015 về thẩm định kết quả SXKD năm 2015, thẩm định báo cáo tài chính, tiền lương , công tác  đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, quản lý nhân sự..., nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra, các chỉ số về tài chính 2015 an toàn, nằm trong giới hạn cho phép. Ban kiểm soát cũng đã có những kiến nghị đề xuất trong hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2016. Trên cơ sở đó để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty.

 

Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua biểu quyết các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2015, KH chia cổ tức năm 2016; phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2016; Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; Quỹ tiền lương Ban điều hành, TB KS, thù lao HĐQT & TV BKS năm 2015, KH chi trả tiền lương và thù lao năm 2016; Chọn Công ty kiểm toán năm 2016 với tỷ lệ nhất trí của cổ đông là 100%.

 

Kết thúc Hội nghị Công ty cũng đã trao quà cho các cá nhân xin nghỉ việc tại Công ty, quá trình công tác của họ có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty.

 

Trong năm 2016, với sự quan tâm và tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, với tinh thần đoàn kết, với sự sáng tạo, nhiệt tình trong lao động, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, nhất định công ty chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.

Mộ số hình ảnh tại Hội nghị

 

 
 Đồng chí Phan Văn Sinh - Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 

Đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

Cổ đông biểu quyết các vấn đề

 

 
 Thành viên Hội đồng quản trị trao quà cho các cổ đông

 

 

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác