This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 35

Số luợt truy cập: 365766

Văn hóa  >>   Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CP TCT THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị       

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

Địa chỉ: 01 Phan Bội Châu, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Vốn điều lệ thực góp: 84.000.000.000 đồng (Tám mươi tư tỷ đồng)

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2.400.000 cổ phần

Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 46 NĐT

                 Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT             Cá nhân: 46 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3.753.000 cổ phần

                 Trong đó: Tổ chức: 0 CP                 Cá nhân: 3.753.000 CP

Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 01/10/2019

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2019.

 Theo HNX

https://hnx.vn/vi-vn/dau-gia/dau-gia-tin-cong-bo.html-cong-bo.html

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác