This is alternative content.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Tổng công ty
Viên nén năng lượng
Sản phẩm nhập khẩu
Khách sạn
Resort
Nông sản
WEBSITE LIÊN KẾT

Tổng số online: 31

Số luợt truy cập: 359243

Văn hóa  >>   Tin tức

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỞNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ


       Ngày 11/05/2020 tại Khu nghỉ dưỡng Cửa Việt - SePon boutique resort, Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,.Tham dự Đại hội có các đồng chí là thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát cùng 77 cổ đông chính thức và cổ đông ủy quyền, trong tổng số 394 cổ đông chốt danh sách đến ngày 14/04/2020 đã có mặt.

 

         Tại Đại hội, đồng chí Phan Chí Ngang – Chủ tọa đã báo cáo tình hình công tác quản lý của HĐQT năm 2019,  nhiệm kỳ 2020-2025 phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua đó đồng chí đã báo cáo tình hình thực hiên các Nghị quyết của HĐQT ban hành, các hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT về SXKD, tài chính, hoạt động giám sát... thể hiện được sự sâu sát trong cơ chế quản lý, điều hành, chính sách kinh doanh hợp lý, hoạt động phù hợp với tình hình của Công ty; đồng thời đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

 

        Thay mặt Ban Tổng giám đốc, đồng chí Hồ Xuân Hiếu - TGĐ Công ty báo cáo tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí đã đánh giá khái quát tình hình chung của Công ty, nhận xét kết quả đạt được trong từng lĩnh vực: Sản xuất kinh doanh, dịch vụ, quản lý tài chính...Năm vừa qua, Công ty đã hoàn đạt được một số chỉ tiêu cụ thể như sau: doanh thu đạt 810tỷ , nộp NSNN 49,5 tỷ đồng, thu nhập BQLĐ 8,6 triệu đồng/tháng, lợi nhuận 20 tỷ đồng, cổ tức 20,27%, đồng thời đồng chí đã triển khai nhiệm vụ kế hoạch, định hướng, đề ra giải pháp SXKD, phấn đấu trong năm 2020: doanh thu đạt 850 tỷ đồng, nộp NSĐP 50 tỷ, lợi nhuận 21 tỷ, thu nhập BQ lao động 8,5 triệu đồng/tháng, cổ tức trên 20%, giữ vững uy tín thương hiệu SePon trên thị trường trong và ngoài nước.

 

         Ban kiểm soát do đồng chí Mai Chiếm Hùng làm trưởng ban đã báo cáo công tác kiểm soát năm 2019 về thẩm định kết quả SXKD năm 2020, thẩm định báo cáo tài chính, tiền lương, công tác  đầu tư mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, quản lý nhân sự..., nhìn chung các chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Ban kiểm soát cũng đã có những kiến nghị đề xuất trong hoạt động và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó để nâng cao hiệu quả quản trị và công tác điều hành Công ty.

 

           Đại hội cũng đã được cổ đông thông qua biểu quyết các tờ trình: Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phân chia cổ tức năm 2019, KH chia cổ tức năm 2020; Quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của người quản lý; Chọn Công ty kiểm toán năm 2020, .. Các biểu quyết có tỷ lệ nhất trí của cổ đông là 100%.

 

        Đại hội đã bầu ra 05 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có 02 thành viên không chuyên trách, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

 

           Kết thúc chương trình, Đại hội đã thông qua nghị quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.

          Tại phiên họp thứ Nhất của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đồng quản trị mới đã thống nhất bầu đồng chí Hồ Xuân Hiếu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; bổ nhiệm đồng chí Lê Quang Nhật giữ chức Tổng giám đốc Công ty.

          Tại phiên họp thứ Nhất của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát đã thống nhất bầu đồng chí Mai Chiếm Hùng giữ chức Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: H.C

 Ra mắt Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ra mặt Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

 

Ý kiến đóng góp
Tham gia đóng góp ý kiến
Bạn cần đăng nhập tại đây để có thể tham gia đóng góp ý kiến
Tin khác