HỘI NGHỊ TỔNG KẾT XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2021, PHƯƠNG HƯƠNG NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

  Sáng ngày 22/2/2021, Đảng bộ Tổng công ty Thương mại Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đến dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Xuân Hiếu – UVBCH Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban TV Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phó các phòng, ban đơn vị cùng 124 Đảng viên trong tổng số 137 Đảng viên

  Năm 2021 Đảng bộ Tổng công ty thương mại Quảng Trị đã hoàn thành tốt công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, chính trị, an ninh quốc phòng, an toàn lao động; công tác xây dựng Đảng về công tác chính trị tư tưởng, học tập làm theo tấm gương, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; công tác tổ chức, cán bộ Đảng viên; kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật, khen thưởng;  dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể. Theo đó năm 2021 được sự quan tâm sâu sắc của các cấp Đảng ủy và các tổ chức, sự nỗ lực của lãnh đạo Công ty và nhân viên đã giúp Công ty vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

  Kế hoạch năm 2022, Đảng bộ tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò lãnh đạo, giữ vững ổn định và phát triển trong sản xuất kinh doanh. Quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi chủ đề năm: “Trách nhiệm, kỹ cương, thích ứng an toàn, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững” phấn đấu xây dựng Công ty thành đơn vị vững mạnh của tỉnh!

Một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng