Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà thành lập vào tháng 4 năm 2011.

Chức năng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản, đặc sản tỉnh Quảng Trị

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Bán hàng lưu động phục vụ nông thôn, miền núi

- Hợp tác với các địa phương phát triển các vùng chuyên canh cây nông nghiệp đặc sản.

Sản phẩm chủ yếu:

Tiêu Cùa, gạo Huyết rồng, Ớt hiểm lai...

Thức ăn chăn nuôi

Liên hệ:

     Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

     Khu CN Nam Đông Hà - TP Đông Hà - Quảng Trị

    Tel: 0233.3522.203    Fax: 0233.3520.221

    Email: nongsan.2011@gmail.com