info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà thành lập vào tháng 4 năm 2011.

Chức năng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh:

- Chế biến, kinh doanh các mặt hàng nông sản, đặc sản tỉnh Quảng Trị

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi

- Bán hàng lưu động phục vụ nông thôn, miền núi

- Hợp tác với các địa phương phát triển các vùng chuyên canh cây nông nghiệp đặc sản.

Sản phẩm chủ yếu:

Tiêu Cùa, gạo Huyết rồng, Ớt hiểm lai...

Thức ăn chăn nuôi

Liên hệ:

     Nhà máy chế biến nông sản Đông Hà

     Khu CN Nam Đông Hà - TP Đông Hà - Quảng Trị

    Tel: 0233.3522.203    Fax: 0233.3520.221

    Email: nongsan.2011@gmail.com