info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ

Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ

Nhà máy viên năng lượng Cam Lộ được xây dựng trên diện tích 50.000 m2 tại Cụm Công nghiệp xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ , tỉnh Quảng Trị , vốn đầu tư trên trên 100 tỷ đồng. Với hệ thống dây chuyền thiết bị máy móc hiện đại, liên hoàn đồng bộ được nhập khẩu từ Châu Âu, nhà máy đã mang lại hiệu quả  kinh tế, xã hội, môi trường cho tỉnh Quảng Trị.