info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

TẬP THỂ SEPON NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

Sáng nay 22/2, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự. Về phía Công ty tham dự có Phó Tổng giám đốc Lê Văn Tuyển cùng 2 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước anh Lê Ngọc Sáng và Lê Hoài Vũ Phó giám đốc Nhà máy sắn.

Sáng nay 22/2, UBND tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2023; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Về phía lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Võ Văn Hưng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tham dự. Về phía Công ty có Phó Tổng giám đốc  Văn Tuyển cùng 2 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước anh Lê Ngọc Sáng và Lê Hoài Vũ  Phó giám đốc Nhà máy sắn.

Tại hội nghị Công ty vinh dự nhận được Cờ thi đua khen thưởng của Chính phủ vì có thành tích trong sản xuất kinh doanh, chấp hành chủ trương pháp luật nhà nước, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trong năm 2022.