info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Trong 2 ngày 13,14/3/2024, SEPON vinh dự đón đoàn lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Huy Giang – Trưởng ban thi đua Khen thưởng Trung ương dẫn đầu cùng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng Ban thi đua khen thưởng TW, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng các tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ đã đến thăm và làm việc tại Công ty

Trong 2 ngày 13,14/3/2024, SEPON vinh dự đón đoàn lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Huy Giang – Trưởng ban thi đua Khen thưởng Trung ương dẫn đầu cùng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Vụ trưởng Ban thi đua khen thưởng TW, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng các tỉnh Cụm Bắc Trung Bộ đã đến thăm và làm việc tại Công ty.

 Đón tiếp đoàn có Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu, Tổng giám đốc Lê Quang Nhật và lãnh đạo các phòng ban Công ty. Đoàn đã được nghe Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023. Tại phòng truyền thống, đồng chí Hồ Xuân Hiếu đã giới thiệu quá trình 51 năm hình thành và phát triển, những cột mốc đáng nhớ và những thành tích đạt được trong 51 năm qua của Công ty. Lộ trình tiếp theo thì đến năm 2030, Công ty phấn đấu đạt được Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

 Tại buổi đến thăm, đồng chí Phạm Huy Giang – Trưởng ban thi đua Khen thưởng Trung ương biểu dương sự nỗ lực của Công ty trong những năm qua, đặc biệt ghi nhận việc Công ty rất quan tâm phong trào thi đua yêu nước, đồng chí mong muốn Công ty sẽ tiếp tục phát huy phong trào yêu nước. Đồng chí cũng đề nghị Công ty xây dựng lộ trình đảm bảo các tiêu chuẩn đế làm thủ tục đề nghị đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.