info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Thị trường biên giới vẫn đang tiếp tục bị đóng cửa.

Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 2.7.2012 được chào quanh mức  18.500 – 18.600  NDT/tấn, tăng 400NDT/tấn so với ngày cuối tuần trước.

So với mức giá 20.500 đến 20.700 NDT/tấn vào ngày 1.6 thì trong tháng 6 giá đã giảm đến 2000 NDT/tấn.

Theo chem99.com