info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi SEPON FEED

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi SEPON FEED

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi SEPON FEED là nhà máy đầu tiên tại Quảng Trị

Chuyên sản phẩm: Thức ăn chăn nuôi cho gà, vịt, bò, lợn...

Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đông Hà, TP Đông Hà, Quảng Trị

Tel: 02333 522 203

Fax: 02333 522 203