info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Bã sắn sấy khô

Bã sắn được sấy khô.
Công dụng:
• Thức ăn cho động vật nhai lại
• Sản xuất thức ăn chăn nuôi có giá trị cao từ bã sắn
• Dùng làm phân bón.
Tiêu chuẩn chất lượng: 
+  Hàm lượng ẩm: max 13%
+  Hàm lượng tinh bột: > 40%
+  Hàm lượng chất xơ: 30 – 35%
+  Hàm lượng tro tổng: max 2%

Sản phẩm cùng loại