info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Bộ cắt trứng PN 918/1- P3

Bộ cắt trứng

Mã số:  PN 918/3

Quy cách: 36 bộ/thùng

Thể tích: 0,036 m3/thùng

TIN SẢN PHẨM


Sản phẩm cùng loại