info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Tinh bột sắn SePon

Quy cách:         Bao PP/PE 50 kg        
       Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm:                      13.00% max
- Hàm lượng tinh bột: 86.07% min
- Độ trắng:                   96.5% min
- Độ dẻo:                    1037 BU min
- PH:                             6.46 %
Sản xuất bao bì, giấy, công nghiệp dệt, thực phẩm,…
Quy cách:         Bao PP/PE 50 kg        
       Chỉ tiêu chất lượng:
- Độ ẩm:                      13.00% max
- Hàm lượng tinh bột: 86.07% min
- Độ trắng:                   96.5% min
- Độ dẻo:                    1037 BU min
- PH:                             6.46 %
Sản xuất bao bì, giấy, công nghiệp dệt, thực phẩm,…

TIN SẢN PHẨM


Sản phẩm cùng loại