info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Nhà máy chế biến lúa gạo SEPON RICE

Nhà máy chế biến lúa gạo SEPON RICE

GẠO HỮU CƠ SEPON!
Sản phẩm Gạo hữu cơ SEPON là một sản phẩm nằm trong chuỗi Dự án phát triển lúa hữu cơ, VietGAP giai đoạn 2021-2030 do SEPON GROUP (Tổng công ty thương mại Quảng Trị) làm chủ đầu tư.
Với mục tiêu hình thành các vùng sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chuẩn VietGAP thông qua hợp tác với các hợp tác xã; xây dựng và định hình mô hình liên kết giữa 5 nhà; xây dựng thương hiệu sản phẩm gạo sạch, gạo hữu cơ Quảng Trị để xuất khẩu; áp dụng dịch vụ nông nghiệp vào sản xuất để giảm chi phí; từ đó giúp nông dân trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nâng cao thu nhập; xây dựng, nhân rộng mô hình “làng sinh thái” gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; mang lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiêp qua việc bán sản phẩm lúa, gạo đạt chuẩn hữu cơ và các sản phẩm sau gạo.
Hiện nay, SEPON đang tiến hành các bước trong giai đoạn đầu tiên của Dự án để xây dựng Xưởng sản xuất lúa gạo tại Khu công nghiệp Nam Đông Hà; xây dựng Nhà máy sấy lúa tại xã Hải Quế, Hải Lăng, Quảng Trị và Kho sấy lúa thành phẩm tại Cụm CN Diên Sanh, Hải Lăng, Quảng Trị để dự trữ và tiêu thụ cho người dân, hợp tác xã sản xuất lúa hữu cơ và Vietgap, tiến tới hình thành sàn giao dịch lúa gạo.
SEPON hy vọng với Dự án này góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập và giải phóng sức lao động cho người dân tại tỉnh Quảng Trị, đưa thương hiệu gạo hữu cơ Quảng Trị vươn ra thế giới bằng cách khẳng định thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu GẠO HỮU CƠ SEPON hoàn chỉnh với các tiêu chí phù hợp chứng chỉ chứng nhận hữu cơ USDA organic & EU.