info@sepon.com.vn (+ 84) 233 3851 151

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và trao thưởng cho cá nhân, tập thể có thành tích

Chiều ngày 8/7/2022, Tổng công ty thương mại Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022
Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu cùng các ông, bà trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát; thủ trưởng các phòng, ban , đơn vị Công ty và các đơn vị trực thuộc; tổ trưởng các đơn vị trở lên; các cá nhân có thành tích xuất sác trong 6 tháng đầu năm 2022 và 44 cá nhân có thành tích cao trong giới thiệu và bán sản phẩm Gạo do Công ty sản xuất. Báo cáo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc Lê Văn Tuyển biểu dương tinh thần đoàn kết của toàn thể CBCNV trong thời gian qua, đồng thời cũng nếu kết quả đạt được các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận 6 tháng đầu năm như sau: Doanh thu: 518 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương: 21 tỷ, thu nhập BQ: 8 triệu/ người/ tháng. Phấn đấu Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022: Doanh thu: 1.200 tỷ, nộp ngân sách địa phương 60 tỷ, thu nhập BQ 10 triệu/ người/ tháng, cổ tức >=15%. Công tác an sinh xã hội địa phương thực hiện tốt!
Phiên thảo luận của thủ trưởng các đơn vị đã nêu bật những khó khăn tồn tại cũng như những thuận lợi trong thời gian tiếp theo tỏng lĩnh vực cao su, viên gỗ nén, tinh bột sắn.... Các đơn vị cũng tăng cường sản xuất, kinh danh để đạt các chỉ tiêu đề ra.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, chủ tịch HĐQT Hồ Xuân Hiếu đề nghị các đơn vị bám sát tình hình thế giới để chủ động trong sản xuất, kinh doanh. Chủ tịch cũng ghi nhận sự đống góp của toàn thể CBCNV và sẽ trích thưởng trao cho toàn thể người lao động có đóng góp cho công ty 6 tháng qua. Các kiến nghị đề xuất của đơn vị cũng đã được Chủ tịch giải đáp, xữ lý và định hướng trong thời gian tới.
Tại Hội nghị các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm và thành tích cao trong chiến dịch giới thiệu sản phẩm Gạo SEPON RICE do SEPON sản xuất cũng đã được tôn vinh vaftrao thưởng.
Một số hình ảnh: